Hoe werkt gesplitste aanneming?

Een volledig project aanpakken via algemene aanneming – gebouw, technieken en buitenaanleg bij één aannemer – is kiezen voor de minste weerstand, maar is verre van ideaal. Gesplitste aanneming is eerder aangewezen. Bij deze bouwformule vraag je aparte offertes voor ruwbouw, technieken, buitenaanleg …, telkens bij een paar verschillende aannemers. Samen met je architect beslis je per onderdeel wie de beste prijs-kwaliteit biedt en die bepaalde opdracht mag uitvoeren. 

Skoda seat zaventem d+a bouwheer

Voordeel 1: goedkoper

Je spaart de marges van 6 à 12 procent tussen hoofdaannemer en onderaannemers uit. 

Bovendien, als je de aanbestedingen verdeelt, geeft dat minder tijdsdruk bij aanvang om alle onderdelen tijdig rond te hebben. Hierdoor krijg je meer onderhandelingstijd, wat ook een gunstig effect heeft op de prijs.

Voordeel 2: keuzevrijheid

Je bepaalt zelf, samen met je architect, hoe het project eruit zal zien en welke materialen je daarvoor het liefst inzet. Weg van de standaard en sleutel-op-deur. Je kiest zelf je aannemers en weet dus ook vooraf met wie je te maken hebt. Kortom: een persoonlijkere aanpak. Vooral voor de technieken is dat van betekenis. Want deze partijen blijven een belangrijke partner tijdens het gebruik van je gebouw.

Voordeel 3: tijdsefficiënt

Vooral voor grotere projecten, met een uitvoeringstermijn van meer dan 15 maanden, zorgt gesplitste aanneming voor meer flexibiliteit en een vlottere doorloop. Zo is het slim om het ontwerp van de technische installaties pas na het architectuurontwerp te starten. De technieken later aanbesteden dan de gesloten ruwbouw, de afwerking en de omgevingsaanleg zorgt dat alles beter kan aansluiten op het ontwerp. Zo vermijd je ook dat er later wijzigingen nodig zijn. 

Voordeel 4: minder risico

Het financiële risico bij discussies of faillissement is kleiner. Je gaat met verschillende aannemers aan de slag. En niet met één grote hoofdaannemer die de boeken kan neerleggen of het hele project kan vertragen bij discussies.

Zijn er ook nadelen?

Ja, de medaille heeft een keerzijde. Gesplitste aanneming vraagt meer coördinatie, overleg en planning van jou. Bij eventuele fouten kunnen de verschillende partijen naar elkaar wijzen. Je wordt niet beschermd door de wet Breyne. Toch weegt dit niet op tegen de voordelen. En al helemaal niet als je voor co-bouwheerschap kiest.

Ga enkel voor de voordelen, met D+A

Zeker zijn dat je gesplitste aanneming constructief verloopt? Met co-bouwheerschap bundelen we alle best practices uit onze ervaring in één positieve samenwerkingsvorm. Daarbij geniet je als opdrachtgever ook het comfort van één aanspreekpunt en de garanties van een absolute resultaatsverbintenis. Op D+A kan je bouwen. 

Wat je nog niet wist

Overeenkomst co-bouwheer: hoe komt de samenwerking tot stand?

Bij co-bouwheerschap wordt een overeenkomst met resultaatsverbintenis opgesteld tussen de opdrachtgever (ondernemer of facility manager) en D+A Project als co-bouwheer

Internationale Dag van de Witte Stok – Integraal toegankelijk publiek domein

Op 15 oktober wordt het publiek gesensibiliseerd over het hulpmiddel waardoor personen met een visuele handicap zich dagelijks op een…

Hoe zit het met de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer?

De architect en de aannemer moeten voldoen aan hun ‘wettelijke opdracht’, maar hun plichten en verantwoordelijkheden gaan veel verder dan…

Bouwteam versus co-bouwheerschap

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip dat soms wordt verward met een bouwteam. Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen beide…

De vele voordelen van BIM

Bouw Informatie Model of BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het zorgt…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart