D+A bewerkstelligt internationale groeiambitie Hockey Keerbergen

18.11.2019

Hockey Keerbergen D+A

D+A kreeg van de gemeente Keerbergen de opdracht gegund voor het ontwerpen van een nieuw hockeyveld. Intussen is het ontwerp klaar en kijken we uit naar de start van de werken.

Het bestaande voetbalveld aan de sporthal van Keerbergen zal worden omgevormd tot een hockey kunstgrasveld. Deze nieuwe ruimte moet in de toekomst de mogelijkheid bieden tot het organiseren van internationale wedstrijden en zal dus voldoen aan de kwaliteitseisen van de Internationale Hockey Federatie. Met het verkrijgen van een FIH-certificaat, voor een veldcategorie ‘Global’, zullen zowel wedstrijden van nationaal als internationaal niveau kunnen georganiseerd worden in Keerbergen.

De taken voor deze opdracht omvatten o.a. de topografische opmetingen, de opmaak van de (voor)ontwerpplannen, de vergunningsaanvragen, het opmaken van het aanbestedingsdossier, alsook de opvolging en veiligheidscoördinatie van de uitvoeringsfase.

Op deze nieuwe locatie wordt geopteerd voor een ‘water’veld. Bij het ontwerp is de correcte beregening van het veld bijgevolg een belangrijke aandachtsfactor. D+A zal ook zorgen voor de coördinatie van de nodige veldproeven en zal elke laag laten monitoren op productspecifiek- en uitvoeringstechnisch vlak. Bij het ontwerp werd tevens de nodige aandacht geschonken aan verlichting van het nieuwe veld, hetgeen eveneens moet voldoen aan de specifieke FIH-requirements.