Gemeente Grimbergen wint de Openruimtebeker: RUP Herbestemming Open Ruimte

10.10.2017

Grimbergen_RUP_Herbestemming_Open_Ruimte_1

In 2016 stelde de gemeente Grimbergen een woonbehoeftestudie op om haar ruimtelijk beleid rond het verdichten van woongebieden en het vrijwaren van open ruimte concreet te ondersteunen.

Met het RUP Herbestemming Open Ruimte, opgemaakt door D+A Consult, werd geopteerd om de bestemming van deze woonuitbreidingsgebieden te herbekijken. Hierbij werd een afweging gemaakt tussen de bestaande functies van de woonuitbreidingsgebieden en werd gekeken op welke manier deze gebieden het best konden worden ingevuld.

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te benomen, maar om het definitief te beschermen als open ruimtegebied. De gemeente Grimbergen beschermt op deze manier 41,26 ha overgebleven groen. Deze beslissing werd gelauwerd met de Openruimtebeker (een initiatief van o.a. het VRP). Meer weten…