Faalkosten in de bouw

Faalkosten komen in elke branche voor, inclusief in de bouw. Het gaat over kosten die in principe vermeden hadden kunnen worden, bijvoorbeeld door een beter ontwerp of een betere uitvoering. We onderscheiden twee soorten faalkosten.

Onzichtbare of niet-aanrekenbare faalkosten:

Onzichtbare of niet-aanrekenbare faalkosten:
Faalkosten van een bepaalde partij (aannemer, architect …) die enkel een invloed hebben op het werk van die partij, worden integraal door de betrokken partij gedragen. Concrete voorbeelden: plannen aanpassen tijdens de ontwerpfase, fout uitgevoerde onderdelen herstellen tijdens uitvoering.

Zichtbare of aanrekenbare faalkosten:

Zichtbare of aanrekenbare faalkosten:
Fouten van één partij die een invloed hebben op het werk van een andere partij. De daarbij horende kosten worden maximaal afgewenteld op de bouwheer.
Een studie van KPMG in 2015 toont aan dat de zichtbare faalkosten gemiddeld meer dan 10 procent bedragen. De studie stelt:
“Looking back over the past 3 years, fewer than one-third of all respondents’ projects managed to come within 10 percent of the planned budget (…) Accurate estimating of anticipated costs prior to committing to the project. Projects are moving so fast they have limited time to develop the scope and accurately estimate costs. This results in issues where the standard contingency used (10 percent) is not enough to cover the project risks.” Grote opdrachtgevers (die veel bouwen) zijn, dankzij hun ervaring en kennis, beter in budgetbeheersing dan kleinere opdrachtgevers.

Oorzaken van faalkosten

In de bouw zijn faalkosten hardnekkig en worden ze haast als onvermijdbaar beschouwd. In periodes van laagconjunctuur accepteren bouwbedrijven te veel risico’s en schrijven ze te laag in op aanbestedingen. Daardoor is het moeilijk om budget en planning te respecteren. Tijdens hoogconjunctuurperiodes spelen andere factoren een rol. Denk aan tijdsdruk, gebrek aan gekwalificeerd personeel en schaarste van materieel. Bovendien geeft de laagste prijs vaak de doorslag bij aanbestedingen.

De meeste faalkosten zouden tot uiting komen in de uitvoeringsfase. Naast tijdsdruk wordt vaak een slechte werkvoorbereiding genoemd als oorzaak. Ook fouten in de planning, bij de inkoop en in het originele ontwerp en de logistiek vallen daaronder. Tot slot zijn faalkosten regelmatig het gevolg van gebrekkige communicatie.

Gesplitste versus algemene aanneming

Vooral in een gesplitste aanneming met veel samenwerkende partijen is het risico op zichtbare faalkosten groot. Werk je met een algemene aannemer? Dan is het risico kleiner, maar start je duurder omdat de hoofdaannemer het risico deels incalculeert. Bovendien draag je ook dan als bouwheer nog altijd het risico op verrekeningen voor fouten van andere partijen dan de hoofdaannemer.

Hoe faalkosten in de bouw terugdringen?

Gestandaardiseerde processen en procedures én transparante communicatie zijn de sleutels tot minder faalkosten in de bouw. Hoe sneller informatie wordt gedeeld en hoe intensiever de betrokken partijen samenwerken, hoe kleiner het risico op misverstanden. Door vanaf de voorbereidingsfase een realistische inschatting te maken van benodigde tijd, budget en middelen, kan men vertraging en fouten beter indijken. Via een gedetailleerde en minutieuze voorbereiding met behulp van het BIM-model spoort men problemen op voor ze zich voordoen, en lost men ze op vooraleer men aan de uitvoering begint. Digitalisering van het bouwproces met accurate, gestroomlijnde, gecentraliseerde en up-to-date informatie dringt faalkosten aanzienlijk terug. Loopt het dan toch nog fout? Dan neemt de co-bouwheer de zichtbare faalkosten voor zijn rekening.

D+A is door en door vertrouwd met het BIM-model. Check de voordelen in deze blog. Of contacteer ons voor meer informatie.

Wat je nog niet wist

Bouwverzekering voor gemoedsrust

Plan je een nieuwbouw of verbouwing, bijvoorbeeld kantoren, een industrieel pand of appartementen? Dan doe je er goed aan om…

Bouwteam versus co-bouwheerschap

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip dat soms wordt verward met een bouwteam. Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen beide…

Co-bouwheerschap: top 5-vragen beantwoord

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip. Ziehier een antwoord op de 5 meestgestelde vragen.

Resultaatsverbintenis bij bouwprojecten

De bouwsector is gevoelig voor fouten en betwistingen. Word je als bouwheer tijdens of na de bouw of verbouwing geconfronteerd…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart