Vlaanderen maakt negen miljoen vrij voor vlotter verkeer op Brusselse Ring

27.05.2019

Werken aan R0 - Studiebureau D+A

De Vlaamse regering bestudeert verschillende projecten om de mobiliteit op de Brusselse ring te verbeteren, Het projectgebied loopt over het noordelijke deel van de Ring, van de E40 richting Gent tot de E40 richting Luik. Maar de Ring loopt verder langs het oostelijke deel van de Ring rond Brussel. Ook dat deel is intussen verouderd en heeft moeite om de huidige verkeersstromen vlot te laten verlopen.

Om het verkeer ook op dat deel van de Brusselse Ring vlotter en veiliger te laten verlopen, is er door een multidisciplinair team bestaande uit landschapsarchitecten (OMGEVING), een Ecologie-expert (Hesselteer) en onze infrastructuuringenieurs (Ney & Partners, SBE nv en D + A Consult) een hele lijst met zogeheten ‘quick wins’ uitgewerkt op basis van een nieuwe studie van een 11 km lang segment van de Ring, die het beschermde natuurgebied van het Zoniënwoud doorkruist.(zie artikel – Vlaanderen maakt 9 miljoen vrij voor vlotter verkeer op Brusselse Ring – Het Nieuwsblad 24.05.19)

 

Het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid staat daarbij centraal. De nieuwe studie zal zich niet beperken tot enkel de weginfrastructuur van de Ring. Mobiliteit stopt immers niet aan het einde van een weg, maar hangt nauw samen met de ruime omgeving die ze ook beïnvloedt. Het is een uitgelezen kans om te onderzoeken wat er in de regio voor verbetering vatbaar is, zodat we de algemene leefbaarheid kunnen verhogen, alsook de veiligheid. Zo zal er aandacht zijn voor onder meer sluipverkeer, geluidsoverlast, moeilijke oversteekplaatsen voor zachte weggebruikers en versnippering van groen. In de toekomst zal het verkeer evolueren in de richting van multimodale mobiliteit, waarbij verschillende vormen van vervoer worden gecombineerd met de mogelijkheid om voor dezelfde reis gebruik te maken van 2 of meer vervoermiddelen zoals: fiets, tram, bus, auto, carpooling, etc.

Wil je graag mee de toekomst bepalen van de Brusselse ring?

Dan kan in twee stappen 😊

  1. laat je stem horen in het lopende onderzoek door deze vragenlijst in te vullen
  2. kom gewoon werken bij D+A!

Meer weten over de brusselse ring?

www.werkenaandering.be