De vele voordelen van BIM

Bouw Informatie Model of BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het zorgt ervoor dat alle relevante informatie tijdens het hele project wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een virtueel 3D-prototype. Alle betrokken partijen uit diverse disciplines werken zo met dezelfde visuele en technische input. Die is continu beschikbaar, eenduidig en altijd up-to-date. 

Gecentraliseerde voorbereiding

BIM stimuleert transparante samenwerking en heldere communicatie. Dat helpt om elke expert maximaal in te zetten met zijn kennis en ervaring. Al het voorbereidende werk – zowel architectuur, stabiliteit, technieken als afwerking – wordt gebundeld in één centraal planmodel met één projectleider. Alle deelstudies vertrekken van hetzelfde model. De laatste BIM-versie is altijd beschikbaar voor iedereen. Dat laat geen ruimte voor fouten door het overtekenen van plannen of misinterpretaties. Dus geen dubbel werk en minder ereloonkosten.

Gebundelde krachten

Alle ontwerpers en uitvoerders maken gebruik van dit ene model, en overleggen om tot de beste oplossingen te komen. Het aanleveren, ophalen en bewerken van informatie in het BIM ondersteunt en faciliteert de rollen van de diverse belanghebbenden. Zo ontstaat een echt uitvoeringsdossier, met volwaardige inspraak van de uitvoerende partijen. Alle noodzakelijke details worden uitgetekend. 

Tekenen met intelligente objecten

Het specifieke aan BIM is dat er niet getekend wordt met losstaande lijntjes, vlakken en volumes, maar wel met intelligente objecten. Die bevatten informatie zoals: 

  • materiaalkeuze
  • wandopbouw
  • aansluitingen
  • aantal vierkante meters
  • plannings- en prijsgegevens
  • bouwfysische eigenschappen

Alles kan eenvoudig toegevoegd en gecontroleerd worden. Bovendien staan deze elementen in relatie tot elkaar. De enorme plus – zeker bij complexe projecten – zit hem in de coördinatie en het overzicht. Het BIM-model geeft plannen, aanzichten en doorsnedes weer. En er kunnen ook meetstaten, staalborderellen enzovoort uit gedistilleerd worden. Aanpassingen wijzigen rechtstreeks het volledige virtuele model. Er is dus amper risico dat je doorsnedes of gevels krijgt die niet overeenstemmen met de plannen of de meetstaat.

Skoda showroom bouwheer D+A

Ook na de oplevering nuttig

Ook als het gebouw klaar is, blijft het BIM-model van grote waarde. Het facilitymanagement kan er toekomstige onderhoudskosten accuraat mee inschatten en opvolgen. De omschrijving door de standaardisatiecommissie van het Amerikaanse National BIM Standard illustreert dit: 

“Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.”

BIM-workflow, een van je zekerheden bij D+A

Als winnaar van de BIM-award in 2017 gelooft D+A rotsvast in de voordelen van BIM, en zijn we door en door vertrouwd met verschillende BIM-tools. De voornaamste: Revit en Civil 3D. Communicatie met andere (BIM-)software is eenvoudig dankzij het universele uitwisselingsformaat IFC. 

Eventuele conflicten met het bouwkundige gedeelte komen al in de studiefase aan het licht. De basis voor het uitvoeringsontwerp wordt al tijdens de consultatieronde met de aannemers opgemaakt. De definitieve versie volgt zodra het bouwteam volledig is samengesteld. Tegelijk worden het finale Veiligheids- en Gezondheidsplan en de EPB-startverklaring opgesteld. Eén uitvoeringsdossier, één beheerder.

Tijdens de werf worden alle plannen actueel gehouden zodat ze effectief as-built zijn bij de oplevering. 

Maak je bouwproject concreet en behapbaar, en verzilver de voordelen van BIM met D+A.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart