FeaturedD+A geeft mee vorm aan hét bedrijventerrein van de toekomst: “Eiland Zwijnaarde”

08.10.2019

LAndschapsarchitectuur D+A High LAnde Ghent Science Park

Op een historisch vervuilde stortplaats ten zuiden van de stad realiseert D+A nv in een publiek-private samenwerking met Stad Gent en in samenwerking met verschillende publieke en private partners – het bedrijvenpark ‘Eiland Zwijnaarde’. De site is intussen gesaneerd en er komt ruimte voor bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, transport, logistiek en watergebonden distributie. De totale uitgeefbare oppervlakte van het gebied bedraagt maar liefst 35 hectare. Het terrein wordt op een multimodale, duurzame en kwalitatieve manier ingericht en wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Regering.

D+A nv is gestart met het ontwerpend onderzoek van de zone Campus E van het Science Park. Dit onderzoek vormt de eerste stap in de realisatie van de landschapsarchitectuur rond deze Campus die een oppervlakte van zo’n 80.000 m² beslaat en waar de komende jaren ca. 100.000 m² aan kantoren en laboratoria zal gerealiseerd worden. De campus vormt de “high tech” kenniszone binnen het ‘Tech Lane Ghent Science Park’. Het ‘Tech Lane Ghent Science Park’ heeft alle troeven in huis om uit te groeien tot een echte Living Lab. Een community voor creatief onderzoek, open innovatie en nieuwe opportuniteiten. De beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte moet deze hoge ambities onderstrepen en de ideale voedingsbodem bieden voor het ontstaan van een aantrekkelijke high tech Campus met een duurzaam en hoogwaardig vestigingsklimaat.

Tech Lane Ghent Science Park is een publiek-private samenwerking met StadGent, Sogent, Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv, Alinso Group nv en D+A nv.

#landschapsarchitectuur #techlaneghentsciencepark #eilandzwijnaarde #duurzaamondernemen #ruimtevoorideeën

https://lnkd.in/g84w6M3