Veiligheidscoördinatie

D+A staat garant voor een professionele uitvoering van de veiligheidscoördinatie van uw openbare, publiek-private of privatieve bouwwerken, ongeacht de aard, omvang of risicograad. Hiervoor kan u rekenen op gekwalificeerde en deskundige veiligheidscoördinatoren (type A en B) met een ruime expertise in diverse sectoren:
• Sloopwerken
• Nieuwbouw en renovaties
• Industriële projecten
• Tunnel-, bruggen- en wegenbouw
• Bodemsaneringsprojecten
• …

Dankzij de nauwe samenwerking van ons breed, multidisciplinaire team binnen D+A, hebben onze veiligheidscoördinatoren niet enkel oog voor de uitvoeringstechnische aspecten van uw bouwwerk. Er wordt ook in het bijzonder aandacht geschonken aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het bouwwerk tijdens het gebruik en onderhoud ervan. Zo streven we niet enkel naar een minimaal risico op ongevallen maar bieden we ook een meerwaarde tijdens het ganse bouwproces.

Zowel tijdens het ontwerp, als tijdens de uitvoering, garandeert D+A een vlotte, innovatieve communicatie op regelmatige basis en een constructieve coördinatie, samen met alle betrokkenen, , eerder dan louter controlerend of politioneel op te treden. Onze nauwe samenwerking met architecten, openbare besturen en bouwheren leiden tot een pragmatisch aanpak op de bouwwerven.

Contacteer ons >>

recente projecten

Opwijk – Borchtsite

Groene, multifunctionele ruimte binnen het park Hof ten Hemelrijk.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project

Stedenbouwkundige studie Den Achtergael

Stedenbouwkundige studie voor de inrichting van een huisvestingsproject

Halle – Nederhem

Ontwerp bestrating inclusief riolering en waterbuffering voor nieuwe woonwijk

Hoeilaart, Gemeenteplein

Herinrichting stadscentrum: technische uitwerking, rioleringsontwerp, projectopvolging