Topografie

D+A  staat in voor de opmeting van terreinen, wegen, rioleringen en gebouwen, het uitvoeren van grensbepalingen, de prekadastratie van percelen, het uitvoeren van controle -en zettingsmetingen, het opstellen van dossiers voor de verplaatsing van voetwegen en buurtwegen, het uitzetten van gegevens op de werven,…

Wij maken gebruik van de modernste technologieën en meetstations om op een snelle en efficiënte manier gegevens te verzamelen en te verwerken.

Contacteer ons >>

recente projecten

Machelen – PPS Kernversterking

Aanvraag vergunning en technisch ontwerp wegenis en riolering.

Halle – Nederhem

Ontwerp bestrating inclusief riolering en waterbuffering voor nieuwe woonwijk

Halle, A8

Voorontwerp omvorming N203a tot hoofdweg A8

Liedekerke, stationsomgeving

Ontwikkeling hedendaagse stationsomgeving: verkeers- én verblijfskwaliteit

Mechelen, Stassartstraat

Herinrichting verkeersplan: technische uitwerking en werfopvolging