Stabiliteitsstudie

Ons plan van aanpak van een stabiliteitsstudie bestaat uit vier, transparante fases:

1) Structuurontwerp:

In de eerste fase van de opdracht wordt alle nodige informatie verzameld, die nodig is om de stabiliteitsstudie uit te voeren. De architect/de opdrachtgever leveren de structuurschetsen en informatie omtrent belastingen, draagkracht grond,… om zo een inzicht te kunnen verwerven in het project.
Deze informatie vormt het uitgangspunt van de stabiliteitsnota. In deze nota wordt de meest efficiënte draagstructuur voorgesteld voor het project. Tegelijkertijd wordt ook een eerste budgetraming opgemaakt, wat betreft het dossier stabiliteit. Zodra de raming en stabiliteitsnota zijn goedgekeurd, wordt gestart met de dimensionering en de detaillering van de structuur.

2) Dimensioneringsfase:

In deze fase wordt de studie intensief uitgevoerd: de lastendalingen worden opgesteld en de elementen worden gedimensioneerd.
Op basis van deze dimensionering, start de technisch tekenaar met het uitwerken van de stabiliteitsplannen. Er wordt getracht alle elementen zo te dimensioneren dat ze geen invloed hebben op de ontworpen architectuur. Indien dit onoverkomelijk blijkt te zijn, wordt er constructief overleg gepleegd met de architect/de opdrachtgever.
Zodra de stabiliteitsplannen zijn goedgekeurd, kunnen de documenten voor het aanbestedingsdossier worden opgemaakt.

3) Aanbestedingsfase:

De opgemaakte bekisting- en wapeningsplannen vormen de basis voor de aanbestedingsfase. Het bijhorende bestek, de meetstaat en de staalstaat kunnen dan opgemaakt worden.
Op basis van de gedetailleerde meetstaat wordt een exacte raming voor de stabiliteitswerken opgemaakt.  Alle documenten worden overhandigd aan de architect/de opdrachtgever. Zodra de raming is goedgekeurd, kan het aanbestedingsdossier meegestuurd worden met het dossier architectuur.
D+A Consult staat de architect gedurende het hele aanbestedingsproces bij voor technische ondersteuning op feedback van de inschrijvers. Zodra de offertes ontvangen zijn, maakt D+A een prijsvergelijking op en overhandigt deze aan de architect/de opdrachtgever ter bespreking.

4) Uitvoeringsfase:

Tijdens de uitvoeringsfase maakt D+A intensief deel uit van het projectteam, tot en met het einde van de ruwbouwwerken. De stabiliteitsingenieur houdt controle op de uitvoeringsplannen van de ruwbouwaannemer, is aanwezigheid op de werfvergaderingen en voert periodieke werfcontroles uit. Zodra de ruwbouwfase is afgerond, verzorgt D+A mee de oplevering van de constructieve elementen.

Contacteer ons >>

recente projecten

Heusden-Zolder – Masterplan Beekbeemden

Masterplan voor een veilige en aangename schoolomgeving: Groen hart voor Zolder.

Mont-Saint-Guibert – Kronos Porsche Centre Louvain-La-Neuve

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Louvain-La-Neuve Paal voor D'Ieteren Immo.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project

Zaventem – Auto Center Zaventem

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer een pilootproject voor D'Ieteren

Stedenbouwkundige studie Den Achtergael

Stedenbouwkundige studie voor de inrichting van een huisvestingsproject