Technische expertise

Voor een technische expertise komt de klant meestal bij ons terecht met een urgent probleem. Dit kan gaan van instabiliteit van woningen en gebouwen na brand, wateroverlast, wegenwerken,… tot een berekening van een structuur voor een installatie op een dak. Ook instabiliteit van grondkeerconstructies, funderingen van reclametotems, advies bij renovatie van oude panden met instabiele muren,… komen aan bod.

In het merendeel van deze gevallen moet er snel gereageerd worden. Zo maken we op het moment zelf de nodige afspraken en plannen we een plaatsbezoek in. Na afloop van het plaatsbezoek is de situatie duidelijk en maken we een verslag op. Vaak worden er bij dit plaatsbezoek zelf ook al adviezen gegeven om een tijdelijke oplossing te bieden voor bijvoorbeeld de instabiliteit van een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door het contacteren van een aannemer om schoren te plaatsen.

Terug op kantoor starten we de studie op om een permanente oplossing voor het vastgestelde probleem uit te werken. Met behulp van rekensoftware, diagrammen en manuele berekeningen wordt een controleberekening gemaakt.  Het resultaat van deze berekening wordt samengevat in een nota en aangevuld met enkele plannen. Als klant ontvangt u deze bundel en kan u hier zelf mee aan de slag om een geschikte partner te zoeken voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Contacteer ons >>

recente projecten