Enkele projecten toegelicht

Als veelzijdig studiebureau is D+A Consult uw totaaladviseur voor projecten rond ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw. Onze totaalaanpak is gericht naar overheidsdiensten, bedrijven en privé-personen. We lichten graag enkele projecten toe.

Grimbergen – RUP Herbestemming Open Ruimte

Herbestemming van woonuitbreidingsgebieden tot open ruimte.

Sint-Pieters-Leeuw – Pelikaanberg

Bij dit project werd de unieke keuze gemaakt om het gemotoriseerd verkeer een ondergeschikte rol toe te kennen.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project

Hove – Frank Swaelenlei

Woonproject van vergunningsaanvraag tot realisatie infrastructuur.

Dilbeek – Loveld

Ontwerp publieke buitenruimte, technisch ontwerp, werfopvolging & veiligheidscoördinatie.

Lier – Bogerse Velden

Infrastructuurwerken en buitenaanleg rondom gebouwen van Liers woonproject.

Bilsen – Carglass®

Buitenaanleg en infrastructuur voor ultramodern distributiecentrum

Hoegaarden – Pall Life Sciences

RUP Pall in Hoegaarden n.a.v. voorwaardelijk positief planologisch attest.

Leuven – Alfons Smetsplein

D+A levert de technische knowhow voor een duurzame oplossing

Gent – Wolfput

Van visievorming tot definitieve oplevering.

Vilvoorde – Grote Markt

Technische uitwerking van de heraanleg van de Grote Markt.

Mechelen – Hendrik Speecqvest

Om de Tangent en de R6 in Mechelen optimaal te laten functioneren is een ‘downgrading’ van de Vesten noodzakelijk.

Sint-Genesius-Rode – Voetbalplein Wauterbos

D+A ontwierp een kunstgras voetbalplein op het sportdomein Wauterbos.

Opwijk, buurtwinkel

Planologisch attest met als doel de uitbreiding van OKay Opwijk

PRUP Het Leeg – Rietbeemden

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Het Leeg – Rietbeemden

Stedenbouwkundige studie Zwartestraat – Zottegem

Masterplan met ruimte voor 145 nieuwe, sociale woningen en een park van 1 ha.

Ninove, beeldkwaliteitsplan

Stedenbouwkundige studie als basis voor een kwalitatief stadsvernieuwingsproject

Masterplan Dekaply, Denderleeuw-Aalst

Masterplan voormalige bedrijfssite Dekaply, als basis voor nieuwe toekomst.

Mol, Galbergen

Kaderplan als basis voor de toekomst van een 108 ha groot gebied

Heist-op-den-Berg, Bredestraat

Aanleg dubbelrichtingsfietspad en rioleringsstelsel

Lanaken – Stationsstraat

Herinrichting centrum: Stationsstraat en Langkeukelbeek. Technisch ontwerp en werfopvolging.

Zaventem Sterea

Sterea – puur natuur – puur architectuur – puur wonen – puur golf

Kortenberg, Seat Skoda

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer contactcenter Seat Skoda Kortenberg voor D'Ieteren.

Drongen – Kantoorgebouw

Omgevingsplan voor de site van Bostoen in Drongen.

Halle, Park van Buizingen

Opfrissing en uitbreiding groengebied met focus op versterken van natuurwaarden

Sint-Pieters-Leeuw, bedrijvenzone

Bedrijvenzone Ruysbroeckveld: van masterplan tot opvolging uitvoering

Beringen – Porsche Centre

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Paal voor D'Ieteren.

Halle – Nederhem

Ontwerp bestrating inclusief riolering en waterbuffering voor nieuwe woonwijk

RUP Kleine Kerkvoetweg

RUP voor de uitbouw van woon- en zorgdiensten in de kern van Grimbergen

RUP Bosstraat

RUP met een menging van functies in een samenhangend ruimtelijk geheel

RUP Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

Masterplan en RUP ter behoud en ontwikkeling van de landelijke kernen

Leuven, Vlierbeekveld

Inrichting publieke ruimte: groengebied

Ham, De Schans van Gerhees

Plan ter bescherming, inrichting en beheer van historisch relict Schans van Gerhees

Vilvoorde, Leuvensestraat

De herinrichting van de Leuvensestraat: technische uitwerking en werfopvolging

Liedekerke, stationsomgeving

Ontwikkeling hedendaagse stationsomgeving: verkeers- én verblijfskwaliteit

Zaventem – Auto Center Zaventem

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer een pilootproject voor D'Ieteren

Sint-Pieters-Leeuw, Impeleer

Omgevingsaanleg rond 59 nieuwe sociale woningen in de wijk Impeleer

Dilbeek, Watermolen

Landschapsbeheerplan voor het gebied van en rond de Watermolen van Sint-Gertrudis-Pede.

Mechelen – Porsche Centre

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Mechelen voor D'Ieteren.

Mechelen, Stassartstraat

Herinrichting verkeersplan: technische uitwerking en werfopvolging

Herent, Klein Dalenstraat

Realisatie verkaveling woongebied met 28 kavels

GRS Beersel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Beersel

Zellik, Delhaize

Masterplan site en bouw gekoeld distributiecentrum

Bouwdienst Mechelen

Externe ondersteuning en advies aan de Bouwdienst Mechelen

Landschapsplan Grote Weide

Landschapsplan ter kwalitatieve integratie van het ziekenhuis in de omgeving

Sint-Truiden, Europaplein

Inrichting ondergrondse verkeersinfrastructuur

Rijkevorsel, kantoorgebouw

Ontwerp buitenruimte en tuin voor kantoorgebouw Van Roey

Antwerpen, Rozemaai

Leefomgevingskwaliteit: een samenspel tussen mensen en hun omgeving.

Ninove, overloopgebieden

Landschapsontwerp overloopgebieden Aspelare en Outer: combinatie ecologisch en visueel belang

Mechelen – Wollemarkt

Aanleg open ruimte Wollenmarkt: technische uitwerking en werfopvolging

Lier, bedrijvenzone Duwijck

Realisatie infrastructuur bedrijventerrein: CO2-neutraal, duurzaam en flexibel

Beersel, Ten Broek

Ontwerp voor infrastructuur, riolering en omgevingsaanleg van woongebied.

Halle, ‘t Parkske

Stabiliteitsstudie en ontwerp van parking en buitenruimte voor project ’t Parkske.

Rotselaar, sportpark

Realisatie sportoase: voetbalterreinen, polyvalent sportterrein, skateterrein, speelzone, Finse piste,…

RUP De Dammen-Donckstraat

Masterplan en RUP voor de ruimtelijke reorganisatie van de wijk Dammen

PRUP Poort Vrieselhof

structuurvisie en PRUP voor provinciaal domein als onthaalpoort Fortengordel

Stedenbouwkundige studie Den Achtergael

Stedenbouwkundige studie voor de inrichting van een huisvestingsproject

Stedenbouwkundige studie Nettenberg

Studie ter optimalisering ruimtegebruik en integratie nieuwe functies

Bewegwijzeringsplan

Actualiseren van het bewegwijzeringsplan van Drogenbos

Actualisatie Groenas 4

Uitbouw ecologisch-recreatieve verbindingsas tussen Gent-centrum en de Schelde

HB-onderzoek fietspadendossier

Verkeersstudie en ontwerp voor de herinrichting van fietsvoorzieningen

Leuven, Burchtstraat

Heraanleg van de Glasblazerijstraat vanaf de Burchtstraat tot aan de zandvang ‘Den Hond’, inclusief de Valkerijgang.

Halle, A8

Voorontwerp omvorming N203a tot hoofdweg A8

NMSC Mobiliteitsstudie

Mobiliteitsstudie voor de uitbouw van Nationaal Multiple Sclerose Centrum

RUP site La Corbeille

RUP ter herbestemming van industriegebied naar een menging van functies

RUP Diestersteenweg

RUP ter differentiatie van functies en woonvormen langsheen een steenweg

RUP Manis Bosch

RUP ter realisatie van de duurzame woonwijk Manis Bosch in Nieuwerkerken

Liedekerke, centrum

Stabiliteitsstudie sociaal bouwproject met 7 woningen en 38 appartementen

Sint-Pieters-Leeuw, Zuunkouter

Verkaveling met 8 eengezinswoningen en 34 appartementen

Tubize, KBVB

Landschapsontwerp voor technisch centrum KBVB in Tubize

RUP Open Ruimte

gebiedsdekkend RUP ter concretisering van de visie op de open ruimte

RUP scholen en Kinderdorp

RUP voor toekomstige ontwikkeling van scholen en een opvangtehuis

GRS Hoegaarden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Hoegaarden

Westhoek – Kruispad te Schoten

MOBER voor een inbreidingsproject voor gezinswoningen te Schoten