Enkele projecten toegelicht

Als veelzijdig studiebureau is D+A Consult uw totaaladviseur voor projecten rond ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouw. Onze totaalaanpak is gericht naar overheidsdiensten, bedrijven en privé-personen. We lichten graag enkele projecten toe.

Zwalm – Masterplan Munkzwalm

Masterplan en beeldkwaliteitsplan: "Een nieuwe kern voor Munkzwalm"

Mechelen – Zonnestraat

Infrastructuur- en omgevingswerken

Zennevallei – Zennebeemden

Oplossing voor heersende problematiek rond landschapsherstel, waterbuffering, toegankelijkheid en beleving

Lanaken – BKP + uitvoeringsprojecten

Beeldkwaliteitsplan voor Gemeente Lanaken

Hoeilaart – Herziening GRS

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Gemeente Hoeilaart

RUP Heusden-Zolder

Van RUP tot praktische uitvoering voor de gemeente Heusden-Zolder

Opwijk – Borchtsite

Groene, multifunctionele ruimte binnen het park Hof ten Hemelrijk.

Halle – woonproject Elisa-park

Ontwerp buitenruimte voor stijlvol woonproject.

Heusden-Zolder – Masterplan Beekbeemden

Masterplan voor een veilige en aangename schoolomgeving: Groen hart voor Zolder.

Beveren – algemene stedenbouwkundige verordening

Opdracht om een stedenbouwkundige verordening op te maken voor het volledige grondgebied van Beveren.

Sint-Katelijne-Waver – RUP Bruultjeshoek

Van RUP tot praktische uitvoering voor het gebied Bruultjeshoek.

Lanaken – Montaignehof

Het sportpark Montaignehof is een derde luik binnen het beeldkwaliteitsplan ‘Het DNA van Lanaken’.

Lanaken – Langkeukelbeek

Het fiets- en wandelpad langs de Langkeukelbeek verbindt Lanaken en Gellik.

Halle – Hoofdontsluitingsweg Nederhem

In het kader van de realisatie van de woonwijk Nederhem werd een nieuwe hoofdontsluitingsweg aangelegd.

Steenokkerzeel – Wijckmansstraat

We geloven dat je tot de mooiste resultaten komt wanneer diverse disciplines samen transparant kunnen samenwerken. Bij dit project neemt zo A2D de architectuur voor zijn rekening. De D+A-inbreng bij dit project zit in de stabiliteitsstudie en de veiligheidscoördinatie.

Mont-Saint-Guibert – Kronos Porsche Centre Louvain-La-Neuve

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Louvain-La-Neuve Paal voor D'Ieteren Immo.

Rumst – Molleveld

Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied Molleveld.

Wezembeek-Oppem – PPS Centrumontwikkeling

De Tuinen van Oppem wil de kern van Oppem nieuw leven inblazen en zo ook de dienstverlening voor haar burgers opkrikken.

Machelen – PPS Kernversterking

Aanvraag vergunning en technisch ontwerp wegenis en riolering.

Baal – Sven Nys Cycling Center

D+A tekende de omgeving rond de Balenberg uit.

Masterplan Dekaply, Denderleeuw-Aalst

Masterplan voormalige bedrijfssite Dekaply, als basis voor nieuwe toekomst.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project

Wolvertem – Sammels Tuinmachines

Planologisch attest voor toekomstige groei.

Grimbergen – RUP Herbestemming Open Ruimte

Herbestemming van woonuitbreidingsgebieden tot open ruimte.

Sint-Pieters-Leeuw – Pelikaanberg

Bij dit project werd de unieke keuze gemaakt om het gemotoriseerd verkeer een ondergeschikte rol toe te kennen.

Hove – Frank Swaelenlei

Woonproject van vergunningsaanvraag tot realisatie infrastructuur.

Dilbeek – Loveld

Ontwerp publieke buitenruimte, technisch ontwerp, werfopvolging & veiligheidscoördinatie.

Lier – Bogerse Velden

Infrastructuurwerken en buitenaanleg rondom gebouwen van Liers woonproject.

Bilzen – Carglass®

Buitenaanleg en infrastructuur voor ultramodern distributiecentrum

Hoegaarden – Pall Life Sciences

RUP Pall in Hoegaarden n.a.v. voorwaardelijk positief planologisch attest.

Leuven – Alfons Smetsplein

D+A levert de technische knowhow voor een duurzame oplossing

Gent – Wolfput

Van visievorming tot definitieve oplevering.

Vilvoorde – Grote Markt

Technische uitwerking van de heraanleg van de Grote Markt.

Mechelen – Hendrik Speecqvest

Om de Tangent en de R6 in Mechelen optimaal te laten functioneren is een ‘downgrading’ van de Vesten noodzakelijk.

Sint-Genesius-Rode – Voetbalplein Wauterbos

D+A ontwierp een kunstgras voetbalplein op het sportdomein Wauterbos.

Opwijk, buurtwinkel

Planologisch attest met als doel de uitbreiding van OKay Opwijk

PRUP Het Leeg – Rietbeemden

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Het Leeg – Rietbeemden

Stedenbouwkundige studie Zwartestraat – Zottegem

Masterplan met ruimte voor 145 nieuwe, sociale woningen en een park van 1 ha.

Masterplan autoluw centrum Ninove

Stedenbouwkundige studie als basis voor een kwalitatief stadsvernieuwingsproject

Mol, Galbergen

Kaderplan als basis voor de toekomst van een 108 ha groot gebied

Schaarbeek – Louis Bertrandlaan

Wedstrijddossier voor een nieuwe, bruisende publieke ruimte.

Heist-op-den-Berg, Bredestraat

Aanleg dubbelrichtingsfietspad en rioleringsstelsel

Lanaken – Stationsstraat

Herinrichting centrum: Stationsstraat en Langkeukelbeek. Technisch ontwerp en werfopvolging.

Zaventem Sterea

Sterea – puur natuur – puur architectuur – puur wonen – puur golf

RUP Bosstraat

RUP met een menging van functies in een samenhangend ruimtelijk geheel

Zaventem – Auto Center Zaventem

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer een pilootproject voor D'Ieteren

GRS Beersel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Beersel

Bouwdienst Mechelen

Externe ondersteuning en advies aan de Bouwdienst Mechelen

RUP De Dammen-Donckstraat

Masterplan en RUP voor de ruimtelijke reorganisatie van de wijk Dammen

PRUP Poort Vrieselhof

structuurvisie en PRUP voor provinciaal domein als onthaalpoort Fortengordel

Stedenbouwkundige studie Den Achtergael

Stedenbouwkundige studie voor de inrichting van een huisvestingsproject

Stedenbouwkundige studie Nettenberg

Studie ter optimalisering ruimtegebruik en integratie nieuwe functies

Actualisatie Groenas 4

Uitbouw ecologisch-recreatieve verbindingsas tussen Gent-centrum en de Schelde

HB-onderzoek fietspadendossier

Verkeersstudie en ontwerp voor de herinrichting van fietsvoorzieningen

NMSC Mobiliteitsstudie

Mobiliteitsstudie voor de uitbouw van Nationaal Multiple Sclerose Centrum

RUP site La Corbeille

RUP ter herbestemming van industriegebied naar een menging van functies

RUP Diestersteenweg

RUP ter differentiatie van functies en woonvormen langsheen een steenweg

RUP Manis Bosch

RUP ter realisatie van de duurzame woonwijk Manis Bosch in Nieuwerkerken

RUP Open Ruimte

gebiedsdekkend RUP ter concretisering van de visie op de open ruimte

GRS Hoegaarden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Hoegaarden

Westhoek – Kruispad te Schoten

MOBER voor een inbreidingsproject voor gezinswoningen te Schoten

Antwerpen, Rozemaai

Leefomgevingskwaliteit: een samenspel tussen mensen en hun omgeving.

Beersel, Ten Broek

Ontwerp voor infrastructuur, riolering en omgevingsaanleg van woongebied.

Beringen – Porsche Centre

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Paal voor D'Ieteren.

Dilbeek, Watermolen

Landschapsbeheerplan voor het gebied van en rond de Watermolen van Sint-Gertrudis-Pede.

Drongen – Kantoorgebouw

Omgevingsplan voor de site van Bostoen in Drongen.

Halle, ’t Parkske

Stabiliteitsstudie en ontwerp van parking en buitenruimte voor project ’t Parkske.

Halle – Nederhem

Ontwerp bestrating inclusief riolering en waterbuffering voor nieuwe woonwijk

Halle, A8

Voorontwerp omvorming N203a tot hoofdweg A8

Halle, Park van Buizingen

Opfrissing en uitbreiding groengebied met focus op versterken van natuurwaarden

Ham, De Schans van Gerhees

Plan ter bescherming, inrichting en beheer van historisch relict Schans van Gerhees

Herent, Klein Dalenstraat

Realisatie verkaveling woongebied met 28 kavels

Hoeilaart, Gemeenteplein

Herinrichting stadscentrum: technische uitwerking, rioleringsontwerp, projectopvolging

Kortenberg, Seat Skoda

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer contactcenter Seat Skoda Kortenberg voor D'Ieteren.

Leuven, Burchtstraat

Heraanleg van de Glasblazerijstraat vanaf de Burchtstraat tot aan de zandvang ‘Den Hond’, inclusief de Valkerijgang.

Leuven, Vlierbeekveld

Inrichting publieke ruimte: groengebied

Liedekerke, sociaal bouwproject

Sociaal bouwproject met 7 woningen en 38 appartementen

Liedekerke, stationsomgeving

Ontwikkeling hedendaagse stationsomgeving: verkeers- én verblijfskwaliteit

Lier, bedrijvenzone Duwijck

Realisatie infrastructuur bedrijventerrein: CO2-neutraal, duurzaam en flexibel

Mechelen, Stassartstraat

Herinrichting verkeersplan: technische uitwerking en werfopvolging

Mechelen – Porsche Centre

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Mechelen voor D'Ieteren.

Mechelen – Wollemarkt

Aanleg open ruimte Wollenmarkt: technische uitwerking en werfopvolging

Ninove, overloopgebieden

Landschapsontwerp overloopgebieden Aspelare en Outer: combinatie ecologisch en visueel belang

Rijkevorsel, kantoorgebouw

Ontwerp buitenruimte en tuin voor kantoorgebouw Van Roey

Rotselaar, sportpark

Realisatie sportoase: voetbalterreinen, polyvalent sportterrein, skateterrein, speelzone, Finse piste,…

Sint-Pieters-Leeuw, bedrijvenzone

Bedrijvenzone Ruysbroeckveld: van masterplan tot opvolging uitvoering

Sint-Pieters-Leeuw, Impeleer

Omgevingsaanleg rond 59 nieuwe sociale woningen in de wijk Impeleer

Sint-Pieters-Leeuw, Zuunkouter

Verkaveling met 8 eengezinswoningen en 34 appartementen

Sint-Truiden, Europaplein

Inrichting ondergrondse verkeersinfrastructuur

Vilvoorde, Leuvensestraat

De herinrichting van de Leuvensestraat: technische uitwerking en werfopvolging

Zellik, Delhaize

Masterplan site en bouw gekoeld distributiecentrum