Bouwteam versus co-bouwheerschap

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip dat soms wordt verward met een bouwteam. Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen beide formules, maar ook een aantal belangrijke verschillen. Om misverstanden te vermijden, werpen we ons licht op beide concepten.

Wat is een bouwteam?

Een bouwteam bestaat uit een bouwheer, adviseurs en ontwerpers, een of meer aannemers en eventueel gespecialiseerde uitvoerders. Al deze partijen worden zo vroeg mogelijk bij het bouwwerk en het ontwerpproces betrokken. En ze brengen hun expertise in op een geformaliseerde manier. 

In 2014 sloegen NAV, de Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie en ORI de handen in elkaar om de samenwerkingsformule bouwteam bekender te maken. Zij formuleerden deze definitie van een bouwteam:

“Een bouwteam is een projectgebonden samenwerking, van bij de start van de opdracht (ontwerpfase) tot aan de uitvoeringsfase, waarin naast andere bouwprofessionals minstens de bouwheer, ontwerpers, advies- en ingenieursbureaus en uitvoerders zijn betrokken, met als doel een meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder andere resultaat, kost, termijn en/of kwaliteit.”

Wat is co-bouwheerschap?

Co-bouwheerschap is een overkoepelende aanpak waarbij de co-bouwheer alle taken en verantwoordelijkheden als bouwheer overneemt. En garandeert om een project op te leveren zoals dat hoort – op tijd, binnen budget en volgens de vooropgestelde wensen. Daartoe gaat de co-bouwheer een resultaatsverbintenis aan waarin de prestatie-eisen, de timing en het budget van een bouwproject worden vastgelegd. De co-bouwheer zorgt ook voor een gestroomlijnde coördinatie tussen alle betrokken partijen. En hij treedt op voor ondernemers, facility managers, architecten en projectontwikkelaars.

Verschillen co-bouwheerschap en bouwteam

Beide formules zijn geïntegreerde samenwerkingsverbanden die de kwaliteit van een project bevorderen. Dankzij de intense en vroege betrokkenheid van alle partijen, en de bundeling en uitwisseling van ervaring en expertise.

In een bouwteam is de bouwheer zelf pertinent aanwezig. Hij selecteert de verschillende leden, stuurt het bouwteam aan, en is verantwoordelijk voor eventuele problemen of budgetoverschrijdingen. Dat vergt veel tijd en kennis van zaken. 

Bij co-bouwheerschap daarentegen, neemt de co-bouwheer de rol en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever over. We schakelen de bouwheer alleen in als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om belangrijke knopen door te hakken. En zelfs daarbij begeleiden we de bouwheer. 

Je sluit als bouwheer maar één contract af, en dat is met D+A Project als co-bouwheer. Wij sluiten rechtstreeks de verbintenissen met alle andere partijen af. Je project is dus van a tot z in uitstekende handen en 100 procent onze verantwoordelijkheid. 

Bij een bouwteam wordt het project veelal gecoördineerd door de aannemer. Bij co-bouwheerschap is de coördinatie in handen van D+A, een ontwerper/studiebureau. Korter bij de opdrachtgever dus. Bovendien kun je nog altijd de markt consulteren om offertes te vergelijken en scherpe prijzen te onderhandelen. Je plukt dus ook de vruchten van werken met een gesplitste aanneming, volledig gecoördineerd door jouw co-bouwheer.

porsche center cronos bouwheer D+A

Wat je nog niet wist

Bouwverzekering voor gemoedsrust

Plan je een nieuwbouw of verbouwing, bijvoorbeeld kantoren, een industrieel pand of appartementen? Dan doe je er goed aan om…

Hoe werkt gesplitste aanneming?

Een volledig project aanpakken via algemene aanneming – gebouw, technieken en buitenaanleg bij één aannemer – is kiezen voor de…

De vele voordelen van BIM

Bouw Informatie Model of BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het zorgt…

Resultaatsverbintenis bij bouwprojecten

De bouwsector is gevoelig voor fouten en betwistingen. Word je als bouwheer tijdens of na de bouw of verbouwing geconfronteerd…

Budgettering van bouwprojecten: waar loopt het mis?

Grote, complexe bouwprojecten lopen vaak op een financiële sisser uit. Als de pers erover bericht, leidt dat tot publieke verontwaardiging.…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart