Baanbrekende plannen voor de Vesten in Mechelen

In het voorjaar 2021 is de studieopdracht voor de herinrichting van de Vesten R12 te Mechelen aan de hand van tijdelijke maatregelen toegewezen. En wij zitten er in samenwerking met SBE en Suunta voor iets tussen!

In 2022 opent in Mechelen de Tangent, een nieuwe autoweg die de Brusselsesteenweg met het Douaneplein verbindt. Doel van deze nieuw verbinding is om het doorgaand verkeer uit de stad te houden. De bouw van een modern trein- en busstation zal samen de aanleg van de Fietspuzzel de stad in de nabije toekomst op een meer duurzame manier ontsluiten en geeft volop ruimte aan fietsers en voetgangers.

De opening van de Tangent vormt tevens de aanleiding voor een grondige herziening van de verkeerssituatie op de Vesten. Voortbouwend op het succes van de autoluwe binnenstad, die in de afgelopen 15 jaar gerealiseerd werd, voorziet de stad Mechelen nu een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd verkeer op de Vesten gefaseerd af te bouwen en zo meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers in een hoogwaardige publieke omgeving. Een eerste stap wordt gezet met de Tangent. Maar om het doorgaand verkeer definitief uit de stad en van de Vesten te weren, en de leefbaarheid in de stad nog verder te versterken, zijn er verregaandere maatregelen nodig.

D+A heeft samen met Suunta een strategische startnota opgemaakt. De haalbaarheid en de invulling van verschillende maatregelen en de afweging van verschillende scenario’s zijn het onderwerp van studie in deze nota. Op basis van het voorkeursscenario is een uitvoeringsdossier opgesteld voor de tijdelijke herinrichting van de Vesten in het najaar van 2022 en de bijhorende flankerende maatregelen.

Voor de toekomst leggen we mee de basis voor de visie van de gewenste definitieve inrichting van de Vesten. Binnenkort meer hierover!

Segmentering van de Vesten (huidige situatie)

In het nieuws

Bekijk ook wat  de media zei en schreef over dit project:

Wat je nog niet wist

Baanbrekende plannen voor de Vesten in Mechelen

Stad Mechelen voorziet een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd…

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een…

Planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart